OZNÁMENÍ!

K 1.8.2018 se stěhujeme na novou adresu:
Baarovo nábřeží 18, 614 00 Brno-Maloměřice

O nás

Ivana Halvová s.r.o. - správa domů, technická správa, vedení účetnictví, mzdy, sklady, účetní poradenství Brno

Naše firma vznikla v roce 2010. Správa domů je založena na vedení účetnictví ve vysoké kvalitě. V kterémkoli okamžiku roku máme přehled o pohledávkách i závazcích domu v členění na jednotlivé vlastníky, případně nájemce.

Naši zaměstnanci průběžně absolvují školení na nové předpisy v oblasti účetnictví, daní i technických norem.

• vedeme účetnictví pro drobné živnostníky i větší firmy.
• provádíme komplexní správu domů a to včetně technické správy.


Účetní služby

Vedeme účetnictví jak pro drobné živnostníky, tak i pro malé a střední firmy, které využitím našich znalostí a našeho softwaru šetří nemalé částky a přitom stále drží krok s novými předpisy a zákony v oblasti mzdové problematiky, účetnictví, daní a dalších právních norem.

• vedení účetnictví
• vystavování účetních dokladů
• zpracování a veškerá podání k DPH
• vedení mezd
• zastupování klienta při kontrolách na FÚ, správě soc. zabezpečení, zdravotních pojišťovnách
• vedení skladů
• vedení evidence hmotného a nehmotného majetku
• zpracování účetní uzávěrky
• zajištění podání DP k dani z příjmů
Správa domů

Služby konané přímo:
• pasportizace bytů, společných prostor, evidence členů družstva příp. SVJ, evidence nájemních vztahů, vystavování výpočtových listů
• vedení účetnictví pro bytové družstvo nebo SVJ v souladu s platnými právními předpisy i se stanovami družstva (SVJ)
• sestavení roční účetní uzávěrky, Zprávy o hospodaření a rozpočtu na další období
• příprava daňových přiznání a dalších výkazů, jednání s pojišťovnami a finančním úřadem
• vedení případné mzdové agendy ( odměny statutárů, domovníka, příp. uklízeče )
• tvorba předpisu úhrady za byt včetně záloh na služby, kontrola úhrad a upomínání dlužníků
• zajištění vybírání měsíčního předpisu formou inkasa ( SIPO )
• roční vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním bytů
• správa účtu bytového družstva ( SVJ )
• vedení technické dokumentace domu, včetně protokolů periodických revizí a kontrol
• zastupování bytového družstva ( SVJ ) v jednáních s pojišťovnou při škodních událostech
• vedení reklamačních řízení
• předložení návrhu stanov v souladu s NOZ a předpisy souvisejícími

Služby zajištěné dodavatelsky:    
• havarijní služba    
• pojištění nemovití    
• dodávky vodného a stočného, dodávky elektřiny pro společné prostory    
• revize el. zařízení ve spol. prostorách, hromosvodů, rozvodů plynu od HUP po bytové plynoměry    
• úklid spol. prostor a údržba chodníků, běžné opravy a údržba nemovitosti    
• údržba zeleně    
• případné vyhotovení a podání daň. přiznání k dani z příjmů právnických osob daň. poradcem    
• právní služby    


Ceník

Správa domů:

Bytová - nebytová jednotka: 150,- Kč + 21% DPH = 181,50 Kč/měsíc
Garáž - garážové stání: 25,- Kč + 21% DPH = 30,25 Kč/měsíc

Kontaktní informace

Správa domů, účetní služby
Ivana Halvová s.r.o.

IČ: 292 04 496, DIČ: CZ 292 04 496
Sídlo: Baarovo nábřeží 18, 614 00 Brno-Maloměřice
Úřední hodiny: Pondělí - čtvrtek: 9:00 - 17.00 hod.

Ivana Halvová ( jednatel ) Zuzana Krčilová ( správa )
mob: 723 274 090 mob: 607 036 210
e-mail: ivana.halvova@volny.cz e-mail: zuzana.krcilova@halvova.cz
   
Zbyšek Kaláb ( technik ) Petra Hašková ( účetní )
mob: 724 027 339 mob: 739 423 294
e-mail: zbysek.kalab@seznam.cz e-mail: petra.haskova@halvova.cz
   
  Gabriela Halvová ( účetní )
  mob: 724 955 531
  e-mail: gabriela.halvova@halvova.cz                                    

                                               

                        

 

                                      

                                               

                    

 

                                                                                 

                                                                                 

                                                                                 

Napsat zprávu